Jak kierować projektem, by osiągać lepsze wyniki?

Osiga Gamma Zaplecza 521.jpg

Zarządzanie projektem nie jest łatwym zadaniem, ale obecnie istnieją narzędzia oraz sposoby, które umożliwiają wykonanie tej pracy w przyjemniejszy sposób. Zastosowanie takich sposobów zarządzania jak metodologia zwinna pozwalają na osiągnięcie lepszych wyników projektu. Jest to związane z zupełnie inną organizacją zespołu, specyfikacją oraz wymaganym od pracowników podejściem.

W zespołach zwinnych mniej ważny jest sukces indywidualny niż grupowy. Sukces grupowy mierzony jest w wykonywaniu określonych, przypisanych obowiązków w ustalonym terminie. Wszystko łączy się ze sobą a role w zespołach zazębiają się, raczej wzajemnie się uzupełniając.

Osiągnięcie najlepszych wyników projektowych jest możliwe dzięki przyjęciu postawy przez członków zespołu polegającej na traktowaniu każdego zadania jako wyzwanie możliwe do realizacji. Niezbędna jest komunikacja – nawet jeśli jedna osoba w zespole napotka na nieznany do tej pory problem, dzięki pomocy bardziej doświadczonych członków zespołu będzie w stanie pokonać go oraz zacząć pracować nad kolejnymi zadaniami.

Odpowiedzialność całego zespołu za powodzenie projektu oraz rozliczanie z sukcesów grupowych bardziej niż indywidualnych sprawia, że członkowie projektu czują się całością i wiedzą, że są ważnymi elementami w doprowadzeniu projektu do pomyślnego zakończenia.

Podobne artykuły: https://www.piszumowy.pl

Podejścia takie jak scrum zakładają istnienie sprintu, czyli jednostki czasu, w ciągu której dane zadania powinny zostać rozwiązane i ukończone. Zadania posiadają odpowiedni priorytet, dzięki czemu łatwiej jest dostrzec, co naprawdę liczy się podczas wykonywania projektu.

Agile szkolenia czy szkolenie scrum to warsztaty pozwalające na zapoznanie się z wymaganą w zespołach zwinnych dawką wiedzy. Warto w nich uczestniczyć, a następnie podejść do agile pm practitioner egzamin, którego zdanie pozwoli na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego posiadaną wiedzę. Jeżeli projekt ma przyjąć metodę scrum i wdrożyć schemat pracy według tej metody, to warto także wziąć udział w szkolenia scrum master czy szkolenia scrum product owner.